Американските финансови регулатори са спрели дейността на повече от дозина криптопроекта, финансирани чрез initial coin offerings (ICOs) от началото на годината. Според данните на SEC към 30 септември поне три от тези проекти са събрали 68 млн. долара от потребители, преди да бъдат спрени от властите.

Причината за предприетите мерки са свързани с измами от страна на авторите на проектите. Освен това обаче финансовите регулатори са преследвали и случаи на нарушение на федералното законодателство по отношение на изискуемите от криптопроектите лични данни.

Сумата от 68 млн. долара изглежда незначителна на фона на наложените близо 4 млрд. долара глоби от страна на SEC през фискалната 2018 г. Интересът на регулаторите към пазара обаче продължава да расте, на фона на очакващото се решение от страна на Securities and Exchange Commission за допускане или недопускане на Борсово търгуван фонд (ETF) за биткойни в края на годината.